Szczepimy si?

Pi??dziesi?ciu ambasadorów – gwiazd ?wiata sportu i aktorów – bierze udzia? w nowej ods?onie kampanii prowadzonej przez KPRM ?Ostatnia prosta”.

Jak przekonuj?, pandemia da?a si? nam mocno we znaki. Przeszli?my ju? tak wiele, ?e nie mo?emy podda? si? na ostatniej prostej. ?eby ?wiat by? bezpieczny i znowu otwarty, musimy si? zaszczepi? przeciw Covid-19. 14 maja na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Micha? Dworczyk oraz sportowcy oficjalnie zainaugurowali kampani?.

Zarejestruj si? i Ty

Je?li mo?esz, ju? dzisiaj zarejestruj si? na szczepienie: zadzwoń na infolini? 989, wy?lij sms o tre?ci SzczepimySi? pod numer 880 333 333, skorzystaj z e-rejestracji lub umów si? bezpo?rednio w punkcie szczepień. Wi?cej informacji na ten temat znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimysie.

Dost?pna jest ju? aplikacja ?mojeIKP”. To bezp?atne i daj?ce wiele mo?liwo?ci narz?dzie. Aplikacja umo?liwia m.in. rejestracj? na szczepienie przeciw Covid-19. Zatem - nie czekaj, zapisz si? ju? dzi?! U?ytkownicy telefonów z systemem Android mog? pobra? aplikacj? w Google Play, a w?a?ciciele urz?dzeń z iOS - w AppStore . 

Do tej pory we wszystkich punktach szczepień w Polsce wykonano ponad 11,5 mln szczepień. Oko?o 4,3 mln osób w Polsce jest w pe?ni zaszczepionych. Pierwsz? dawk? preparatu przeciw Covid-19 przyj??o do tej pory ponad 11 mln osób, a drug? – ponad 4 mln.

 

w kategorii